Петък, 11 Септември 2020 14:11
Управителният съвет прие правила за контрол и предотвратяване изпиране на пари
Снимка: Костадин Андонов
Управителният съвет на БФВолейбол се събра на конферентна видеовръзка. В дневния ред бяха заложени три точки.
 
Първо бяха приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „Българска федерация волейбол“. След това членовете на УС утвърдиха промени във финансов план към Договор № РСВП 36-00-105/09.04.2020 г
 
В трета точка бе утвърдена актуализация на приложение към проект на БФВ с вход. № 09-00-4479/17.12.2019 г. по програма за развитие на спорта за високи постижения за 2020 г. на ММС.