Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 31 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 35 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 39 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 32 2017-04-13 10:59:50
Свали Протокол №1 от работа на комисия 275.43 kb 11 2017-05-09 10:21:38
Свали Съобщение 231.04 kb 14 2017-05-09 13:05:17
Свали Протокол № 2 254.94 kb 16 2017-05-15 13:29:29
Свали Доклад на комисията 287.86 kb 6 2017-05-17 08:31:24
Свали Решение за класиране 572.82 kb 12 2017-05-17 08:31:26
Свали Договор за екипи 2.08 mb 2 2017-06-22 14:08:34

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 52 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 50 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 55 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 68 2017-04-05 08:46:39
Свали Протокол 1 от работата на комисията 298.76 kb 10 2017-05-09 12:56:02
Свали Протокол №2 от работа на комисия 314.20 kb 11 2017-05-11 20:58:14
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 349.67 kb 9 2017-05-11 20:58:14
Свали Протокол №3 от работа на комисия 333.95 kb 9 2017-05-25 13:35:07
Свали Доклад от работа на комисия 463.12 kb 8 2017-05-25 13:35:08
Свали Решение за класиране и прекратяване 335.26 kb 16 2017-05-25 13:35:06

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 46 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 53 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 53 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 44 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 18 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 11 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 9 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 5 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 6 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 6 2017-05-29 11:39:51

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 47 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 60 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 73 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 61 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 55 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 43 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 36 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 29 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 21 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 17 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 13 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 32 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 17 2017-06-08 13:44:48