# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Устав

Свали Устав на Българската 246.14 kb 695 2015-09-30 08:26:47

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 973 2014-12-04 13:56:20
Свали Формуляр 1 77.31 kb 990 2014-12-04 13:56:31
Свали Формуляр 2 19.97 kb 907 2014-12-04 14:02:17
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 965 2014-12-04 13:57:21

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 926 2014-12-03 08:31:56
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 597 2014-12-03 08:33:02

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 665 2014-12-03 08:34:35
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 675 2014-12-03 12:00:16
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 1032 2014-12-03 10:01:54
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 799 2015-12-09 08:42:16
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 366 2016-12-13 14:14:37
Свали --Класиране суперлига и купа България 118.52 kb 80 2016-12-13 14:13:20

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Правилници и наредби

Свали Дисциплинарен правилник 379.51 kb 1409 2014-11-25 10:44:40
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 197.38 kb 851 2015-03-12 09:09:35
Свали Наредба за провеждане на състезанията за подрастващи към БФВ 599.40 kb 351 2016-11-21 12:57:41
Свали Правилник за определяне на количествените показатели за оценка на дейностите на волейболните клубове, както и условията и реда за тяхното финансиране. 1.59 mb 2073 2014-11-06 08:15:10
Свали Правилник за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права - 02.11.2016 175.15 kb 140 2016-11-21 12:55:12
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 135 2016-11-07 15:15:40
Свали Правилник за провеждане на държавни първенства от НВЛ 297.24 kb 195 2016-11-09 08:11:21
Свали Правилник за състезателните права и статута - 02.11.2016 241.59 kb 25 2017-02-08 11:24:37

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Форми за регистрация

Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 393.45 kb 1601 2014-10-03 10:45:03
Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 1528 2014-10-17 08:53:18
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 74.84 kb 1822 2014-09-29 08:37:29
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 106.79 kb 1212 2014-10-06 06:43:20

# Свали Наименование Големина Свалено Променен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 258 2015-10-05 12:16:14
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 300 2015-10-05 12:16:35